Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό Υλικό

Δωρεάν Υλικό

Developed by jtemplate


Διεθνής διαγωνισμός δοκιμίου για μαθητές

Ο Οργανισμός Goi Peace Foundation στην Ιαπωνία και η UNESCO ανακοίνωσαν ότι διοργανώνουν Διεθνή Διαγωνισμό Δοκιμίου με θέμα: «Ο ρόλος μου ως Πολίτης της Γης». 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική.
Το δοκίμιο έκτασης έως 700 λέξεις μπορεί να υποβληθεί στην αγγλική ή στη γαλλική ή στην ισπανική ή στη γερμανική γλώσσα.

Τα έργα θα υποβληθούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση :
International Essay Contest
c/o The Goi Peace Foundation
1-4-5 Hirakawacho, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0093 Japan
ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.goipeace.or.jp , έως την 15η Ιουνίου 2014.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα, τους όρους συμμετοχής, τα βραβεία κ.λ.π, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.goipeace.or.jp .

 

Πηγή: http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=18612&spec=edu&type=1