Συμπληρωματικό υλικό (2)

Δωρεάν υλικό (2)

Developed by jtemplate


Audio files for the 12 Practice Tests for the LRN (B2) - Teacher's Book

12 Practice Tests for the LRN (B2) - Teacher's Book


Συγγραφέας: Μπρατσόλη Αντιγόνη,Richards James
ISBN: 978-960-16-8006-4, Βοηθ. κωδ. μηχ/σης: 12006

Περιεχόμενα CD 1. Αρχεία ήχου σε μορφή MP3. [ZIP - 276,5 MB]
Περιεχόμενα CD 2. Αρχεία ήχου σε μορφή MP3. [ZIP - 269,5 MB]