Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό υλικό (2)

Δωρεάν υλικό (2)

Developed by jtemplate


Ελληνικά B'

Ελληνικά B΄. Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (επίπεδα B1)
Συγγραφέας: Σιμόπουλος Γιώργος,Τουρλής Γιώργος,Παθιάκη Ειρήνη
ISBN: 978-960-16-2816-5, Βοηθ. κωδ. μηχ/σης: 06816

Αρχεία ήχου ενοτήτων 1-7 σε μορφή MP3. [ZIP - 51,7 MB]

Αρχεία ήχου ενοτήτων 8-13 σε μορφή MP3. [ZIP - 48,2 MB]

Αρχεία ήχου ενοτήτων 14-20 σε μορφή MP3. [ZIP - 69,5 MB]