Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό υλικό (2)

Δωρεάν υλικό (2)

Developed by jtemplate


Ελληνικά Γ'

Ελληνικά Γ΄ - Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας (Επίπεδο Β2)
Συγγραφέας: Αμπάτη Αναστασία, Παθιάκη Ειρήνη, Παντελόγλου Λέλια, Σιμόπουλος Γιώργος
ISBN: 978-960-16-2816-5, Βοηθ. κωδ. μηχ/σης: 06817

Αρχεία ήχου ενοτήτων 1-5 σε μορφή MP3. [ZIP - 38,2 MB]
Αρχεία ήχου ενοτήτων 6-10 σε μορφή MP3. [ZIP - 51,4 MB]
Αρχεία ήχου ενοτήτων 11-15 σε μορφή MP3. [ZIP - 62,1 MB]