Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό υλικό (2)

Δωρεάν υλικό (2)

Developed by jtemplate


Αγγλικά (Ε Δημοτικού) - Ψηφιακό Βιβλίο Μαθητή

Για να δείτε το ψηφιακό βιβλίο του μαθητή για τα Αγγλικά της Ε΄ Δημοτικού, πατήστε εδώ.

Αγγλικά - Απαντήσεις

Για τις απαντήσεις των τεστ self-assessment_keys

κάντε κλικ εδώ

 

Αγγλικά Ε' Δημοτικού - Ηχητικά αρχεία CD

Για να ακούσετε τα ηχητικά αρχεία που περιλαμβάνονται στο βιβλίο μπορείτε να κατεβάστε όλα τα περιεχόμενα του CD εδώ (σε μορφή zip - 168MB),

ή εναλλακτικά ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο)


Track 01Track 02Track 03Track 04Track 05Track 06Track 07Track 08Track 09Track 10, 

Track 11, Track 12Track 13Track 14Track 15Track 16Track 17Track 18Track 19Track 20, 

Track 21, Track 22Track 23Track 24Track 25Track 26Track 27Track 28Track 29Track 30, 

Track 31, Track 32Track 33Track 34Track 35Track 36Track 37Track 38Track 39Track 40, 

Track 41, Track 42Track 43Track 44Track 45Track 46Track 47Track 48Track 49Track 50, 

Track 51, Track 52Track 53Track 54Track 55Track 56Track 57Track 58Track 59Track 60, 

Track 61, Track 62Track 63Track 64Track 65Track 66Track 67Track 68Track 69Track 70, 

Track 71, Track 72Track 73Track 74Track 75Track 76Track 77Track 78Track 79Track 80, 

Track 81, Track 82Track 83Track 84Track 85Track 86Track 87Track 88Track 89Track 90,