Κατάλογος βιβλίων

Συμπληρωματικό Υλικό

Δωρεάν Υλικό

Developed by jtemplate


Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

Δωρεάν υλικό για τη Φυσική Γ΄ Γυμνασίου.

Διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλη την ύλη

Ο κ. Σαρρηγιάννης προτείνει πέντε διαγωνίσματα με υλικό μέσα από το βιβλίο του. 

Τα δύο πρώτα διαγωνίσματα είναι μέσης δυσκολίας, το τρίτο απαιτητικό, ενώ το τέταρτο και πέμπτο είναι με θέματα για μαθητές υψηλού επιπέδου.

     Διαγώνισμα 1 

     Διαγώνισμα 2

     Διαγώνισμα 3      

     Διαγώνισμα 4

     Διαγώνισμα 5